O Vitezu

Prostor Općine Vitez karakteriše Lašvansko polje na sjeveru i planinski masiv Kruščica na jugu. Sjeverno područje Općine Vitez, gdje su se oformila sva 34 naselja konsolidovano je oko rijeke Lašve. Poljoprivredno zemljište koje se nalazi u sjevernom dijelu Općine Vitez je prostor veličine 4.926 ha. 90% poljoprivrednog zemljišta  je u drugoj i trećoj kategoriji. Brdsko- planinski prostor je šumsko zemljište površine 10.249 ha, odnosno 64% teritorije Općine Vitez.
Naselje Vitez i Općina Vitez imaju dovoljno rezervnog prostora za izgradnju. Kao što je slučaj i u ostalim općinama, uz saobraćajnice se izgrađuju bespravni objekti. Proces  nizanja objekata (naročito individualnih stambenih objekata) dostigao je nivo ozbiljnog ugrožavanja prostora. Naročito je potrebno zaštititi prostor poljoprivrednog zemljišta koji je druge i treće bonitetne klase.
Prostor je najznačajniji razvojni potencijal, pa je zaštita, racionalno korištenje, planiranje i uređenje prostora najvažnija strateška aktivnost.
Za Općinu Vitez karakteristično je da je njen sjeverni dio naseljen, a južni dio nenaseljen i obrastao je šumom. Općina ima 34 naseljena mjesta i 17 mjesnih zajednica.
Općina Vitez spada u gusto naseljene općine sa prosječnom gustinom naseljenosti od 185 st/ha. Veličinska struktura naselja se promijenila u odnosu na stanje 1990. godine kad je rađen prethodni planski dokumenat. Broj naselja veličinske grupe od 1000 do 5000 stanovnika se povećao, a broj manjih naselja od 200 do 500  stanovnika se smanjio.
Općina Vitez obuhvata površinu od 159 km2 na kojoj  prema popisu iz 1991. godine živi 26.846 stanovnika. Prosječna gustina naseljenosti je 169 stan/ km2. U odnosu na BiH radi se o manjoj općini koja zauzima svega 0,3% površine na kojoj živi 0,6% bosanskohercegovačkog stanovništva, a gustina naseljenosti je dva puta veća od  ukupnog prosjeka BiH.
Općina Vitez je mnogim pokazateljima poslije rata ostvarila nadprosječan rast privrede, što je prije svega rezultat idividualnog  poduzetništva, ali  i napora vlasti da usmjerava privredne i društvene tokove.
na području općine u novembru 2004. godine bilo je  registrovano 1,035 poslovnih subjekata,od kojih su 483 pravna (46,7%), a 552 su fizička lica (53,3%). Broj poslovnih subjekata ukazuje na usitnjenu privrednu strukturu. To upućuje da ekonomski rast generišu mala i srednja preduzeća, formirana iz privatnog kapitala, koja preuzimaju odlučujuću ulogu u poslijeratnom periodu. Vodeće djelatnosti su trgovina i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija i uslužne djelatnosti. Sigurno je da u narednom periodu  mala i srednja preduzeća preuzimaju ulogu istinskih aktera i faktora razvoja.
Vrijednost bruto domaćeg proizvoda tokom 2002. godine na području općine Vitez iznosi 36 miliona USD. Ovu vrijednost ostvarilo je 4,344 zaposlena. Stepen zaposlenosti stanovništva je 20,5% uz i dalje vrlo visoku stopu nezaposlenosti radne snage od 42,7%. Društveni bruto proizvod po stanovnika u iznosu od 1.686 USD je za 25% iznad prosječno ostvarenog u Federaciji, ali je stepen zaposlenosti stanovništva ispod prosjeka FBiH za 6%. Nivo razvijenosti općine je iznad prosjeka BiH za 15% mjereno GDP/pc i za 4% mjereno stepenom zaposlenosti stanovništva.
Smještena u samom središtu zemlje, općina Vitez se nalazi na području kojim prolaze najjači tranzitni saobraćajni tokovi u Bosni i Hercegovini. Magistralni put M5 na pravcu sjeverozapad-jugoistok prolazi središnjim dijelom općine i grada Vitez, dok  magistralni put M17 na pravcu sjever-jug, u tzv. Koridoru Vc, prolazi u neposrednoj blizini općinske teritorije.